1. SG1100050001 zijgeleiding 40 mm vlak HMPE
Foto 1
2. Toepassing in combinatie met GMB20 brackets
Foto 2